REFERANSER

Referanser borettslag/firmaer;
HTH kjøkken Oslo v/ Martin Løke
Blystadringen borettslag, Rælingen
Nøklevann borettslag, Oslo
Stiftelsen Radarveien, Oslo
Sameiet Balders gate 20/22 v/ Einar Sverre Ellefsen.
Sens as, v/ Helge Johannesen, Oslo
Referanser fra privatpersoner gis ved forespørsel.