Rør i rør

Rør i rør er betegnelsen på rørsystemer hvor rør legges inn i andre rør med større diameter.
Tanken bak dette rørsystemet er at dette skal gi en ekstra sikkerhet mot lekkasje av væsker. Dette
gjelder særlig for vann og avløpsrør.

Vannet i slike systemer renner normalt bare i det innerste røret. Det ytre røret skal være tørt. Hvis
det indre røret (vannrøret eller røret som leder vann) springer lekk vil dette lekkasjevannet fanges
opp av det ytre røret. På denne måten slipper man unna med vannskader.

Rør i rør systemet hindrer lekkasjeskader


Optimal sikkerhet får man hvis man bruker rør i rør systemer sammen med for eksempel tekniske
komponenter som automatisk lekkasjestopp og vannmåler. Hvis vannlekkasjen er så stor at den
kan fanges opp av en fuktføler kan denne stenge en ventil som sørger for at tilførselen av vann
kuttes.

Hvis vannlekkasjen er av mindre akutt karakter, men at volumet som lekker over tid er betydelig så
vil en vannmåler fange opp forbruket av det ekstra vannet. Hvis man ser at registrert vannforbruk
er mye høyere enn faktisk forbruk og man ikke har noen god forklaringsmodell på dette så har
man mest sannsynlig en lekkasje. Da bør man kontakte rørlegger for å feilsøke etter
lekkasjepunktet.

Rør og Varme AS er en rørlegger i Oslo som har særlig god kompetanse på rør i rør systemer.
Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av privatkunder og
bedriftskunder.

Rør og Varme AS
Maridalsveien 305
0872 Oslo

Tlf. 22 02 04 20
Fax. 22 02 04 21