Utvendige arbeider

Vi kan også hjelpe dere med utskifting av gamle vann og avløprsør utenfor husets fire vegger.
Det være seg en lekkasje på vannledningen eller et avløpsrør som har tettet seg.

Vi samarbeider med firmaer som høytrykkspyler avløp, kamerainspeksjon
og lekkasjesøk.

Vi har også et nært samarbeid med et firma som tar seg av graving og igjenfylling, bortkjøring av overflødige masser, fjerning av gamle oljetanker, samt planering og asfaltering etter gravearbeidene.