REFERANSER

Referanser borettslag/firmaer;
HTH kjøkken Oslo v/ Martin Løke
Nøklevann borettslag, Oslo
Stiftelsen Radarveien, Oslo
Sens as, v/ Helge Johannesen, Oslo
Referanser fra privatpersoner gis ved forespørsel.