Rehabilitering av bad

Rehabilitering av bad betegner rørleggerarbeider på baderom som har et større og mer omfattende arbeidsomfang enn ved oppussing av bad . Eksempler på arbeider som faller inn under rehabilitering av bad er totalrenovering av ulike våtrom som vaskerom og ulike baderomstyper. Ved rehabilitering av bad er det særlig tre ting som må fungere for at et prosjekt skal bli vellykket. Det første er at prosjekteringen har vært grundig, at samarbeidet mellom de ulike håndverkerne fungerer bra og at arbeidet dokumenteres godt underveis.

Prosjektering, samarbeid og dokumentasjon for rehabilitering av bad

Når det gjelder prosjekteringen av rehabiliteringsprosjekter så har vi svært gode rutiner på dette. Vi foretar en befaring og undersøkelse som grunnlag for utarbeidelse av pristilbud. I denne prosessen finner vi ut hva som skal gjøres og dette legger igjen grunnlaget for riktig pris. Når det gjelder en total rehabilitering av bad så er det mange håndverkere fra ulike fag som er i sving. Varmekabler må legges av en elektriker og flisene må legges av en murer eller flislegger. Ved større rehabiliteringsjobber påtar vi oss oppgaven som koordinator for våre samarbeidspartnere. Derfor slipper du å bekymre deg for om flisleggeren dukker opp før elektrikeren har lagt varmekablene på badet.
 
Når det gjelder dokumentasjonen av rehabilitering fra gammelt til nytt bad så tar vi bilder under arbeidet. Dette leveres kunden på en USB minnepenn. Skulle det oppstå skader i ettertid vil en minnepenn være god dokumentasjon overfor et forsikringsselskap ved skadeutbetaling. Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av privatpersoner og bedrifter.
 
Kontakt oss gjerne her for mer informasjon om rehabilitering av bad i Oslo og Akershus.