Serviceavtale

Rør og Varme AS tilbyr serviceavtaler for små og mellomstore bedrifter på varmeanlegg. Dagens
varmeanlegg og fyrrom er komplekse tekniske anordninger som krever mye service og vedlikehold
for å fungere optimalt. Det er viktig at slike anlegg er sikre, driftseffektive og økonomiske. I tillegg
til å utføre service på eksisterende anlegg kan vi hjelpe til med å optimalisere dagens anlegg.

Den teknologiske utviklingen skjer i raskt tempo og det som ikke er mulig i dag, er mulig om noen
timer. Ved å implementere tekniske nyvinninger raskt kan et varmeanlegg oppnå mer effektivitet
og bedre økonomi. Ved å inngå en drifts og serviceavtale med oss kan vi hjelpe deg med å drifte
varmeanlegget ditt, samt å effektivisere dette selv om du ikke holder deg oppdatert på ny
teknologi.


En serviceavtale tilpasset dine behov


Vi er allsidige i forhold til dine behov, ønsker og budsjett i forhold til en serviceavtale. Selv om vi er
svært spesialiserte innen vårt fagområde er vi allsidige og fleksible i kontakten med våre kunder.
Rask levering av produktene og tjenestene våre, men uten å gå på kompromiss på kvaliteten er
det som kjennetegner oss. Derfor er vi også ekstremt gode på tjenestene som vi leverer til våre
kunder. Sammen med våre partnere kan vi tilby konkurransedyktige priser, og vi vil alltid være en
meget komplett og trygg leverandør til privat og offentlig virksomhet. Dette drar kundene våre
fordeler av og vi har svært mange fornøyde referansekunder.

Vi jobber med ulike utfordringer knyttet til prosjektering, produksjon og montering av varmeanlegg
hver eneste dag. En av årsakene til at vi har har mange gode referansekunder er at vi er veldig
lydhøre for våre kunders behov, ønsker og forventning til sluttproduktet. Vi tar hensyn til disse
8 momentene sammen med kundens budsjett. Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og
Akershus og består både av privatkunder og bedriftskunder.


Rør og Varme AS
Maridalsveien 305
0872 Oslo

Tlf. 22 02 04 20
Fax. 22 02 04 21