Automatisk lekkasjestopp

 
Hvert år skades tusenvis av boliger på grunn av vannskade. Mange av disse skadene kunne vært unngått hvis vannlekkasjen hadde blitt stoppet med en gang lekkasjen oppstod. Man kan aldri garantere seg 100 % mot at vannskader oppstår, men man kan redusere sannsynligheten for at disse oppstår. Man kan også redusere skadeomfanget av vannskade betydelig hvis man har riktig
utstyr montert.
 
Den beste måten å redusere både sannsynligheten og skadeomfanget ved vannlekkasje er ved å montere automatisk lekkasjestopp. En lekkasjestopper er en teknisk duppeditt (vannføler) som måler fuktigheten i miljøet sitt, og som stenger tilførselen av vann hvis fuktigheten overstiger et visst nivå.
 
I den store sammenheng er kostnadene ved å installere slike stoppere små i forhold til den risiko man tar ved å ikke ha slikt utstyr montert. Redusert utbetaling fra et forsikringsselskap fordi slikt utstyr manglet kan fort bli dyrt. I tillegg får man også rabatt av mange forsikringsselskap hvis dette utstyret er på plass.
 
Automatisk lekkasjestopp ved vannlekkasje er en billig forsikring mot de skader vann kan påføre en leilighet. Rør & Varme as hjelper våre kunder med å montere slikt utstyr slik at både sannsynlighet og skadeomfang ved vannlekkasje reduseres. I rom uten sluk er det påbudt med slikt utstyr.
 
Vi kan installere automatiske lekkasjestoppere både for privatpersoner og for bedrifter i Oslo og Akershus.
 
Kontakt oss gjerne her for mer informasjon om montering av automatisk lekkasjestopp i Oslo og Akershus.