Vannmåler

Beregning av boligens vannforbruk foregår på 2 måter. Den ene måten er at vannforbruket beregnes ut i fra et estimert eller stipulert forbruk på boligen. Den andre måten å måle vannforbruket på er ved hjelp av en vannmåler som beregner og måler faktisk forbruk.
 
Dersom man ikke har vannmåler, kan det være lønnsomt å installere det hvis man har et forbruk som er lavere enn det kommunen anslår. Dersom man ikke har en vannmåler per dags dato må man få dette installert av en autorisert rørlegger.
 
Rør & Varme AS kan hjelpe til med å installere vannmålere for forbrukere i Oslo og Akershus.

Kontroll av vannmålere

 
Kontroll av vannmålere utføres av kommunen. Sammen med kontroller kan også vannavlesninger foretas. Kontroller foregår både med og uten varsel. Dette for at kommunen kan føre et effektivt tilsyn på alle vannmålerinstallasjoner.
 
Vannmålere skal skiftes ut jevnlig og kommunen vil gi beskjed når det er på tide å skifte ut vannmåleren. Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av privatkunder og bedriftskunder.
 
Kontakt oss gjerne her for mer informasjon om vannmålere i Oslo og Akershus.