Vannmåler

Beregning av boligens vannforbruk foregår på 2 måter. Den ene måten er at vannforbruket
beregnes ut i fra et estimert eller stipulert forbruk på boligen. Den andre måten å måle
vannforbruket på er ved hjelp av en vannmåler som beregner og måler faktisk forbruk.

Dersom man ikke har vannmåler, kan det være lønnsomt å installere det hvis man har et forbruk
som er lavere enn det kommunen anslår. Dersom man ikke har en vannmåler per dags dato må
man få dette installert av en autorisert rørlegger.

Rør & Varme AS kan hjelpe til med å installere vannmålere for forbrukere i Oslo og Akershus.


Kontroll av vannmålere


Kontroll av vannmålere utføres av kommunen. Sammen med kontroller kan også vannavlesninger
foretas. Kontroller foregår både med og uten varsel. Dette for at kommunen kan føre et effektivt
tilsyn på alle vannmålerinstallasjoner.

Vannmålere skal skiftes ut jevnlig og kommunen vil gi beskjed når det er på tide å skifte ut
vannmåleren. Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av
privatkunder og bedriftskunder.Rør og Varme AS
Maridalsveien 305
0872 Oslo

Tlf. 22 02 04 20
Fax. 22 02 04 21