Utvendige arbeider

Vi utfører utskifting av gamle vann- og avløpsrør utendørs. Det være seg en lekkasje på vannledningen fra offentlig vei og inn i huset eller avløpsrør som må utbedres. Vi samarbeider med firmaer som høytrykksspyler avløp, kamerainspeksjon og lekkasjesøk. Vi har også et nært samarbeid med et firma som tar seg av graving og igjenfylling, bortkjøring av overflødige masser, fjerning av gamle oljetanker, samt planering og asfaltering etter gravearbeidene.
 
Ta gjerne kontakt med oss her dersom du ønsker vår hjelp med utvendige arbeider.