Rør i rør

Rør i rør er betegnelsen på rørsystemer hvor rør legges inn i andre rør med større diameter. Tanken bak dette rørsystemet er at dette skal gi en ekstra sikkerhet mot lekkasje av væsker. Dette gjelder særlig for vann og avløpsrør.
 
Vannet i slike systemer renner normalt bare i det innerste røret. Det ytre røret skal være tørt. Hvis det indre røret (vannrøret eller røret som leder vann) springer lekk vil dette lekkasjevannet fanges opp av det ytre røret. På denne måten slipper man unna med vannskader.
 

Rør i rør systemet hindrer lekkasjeskader

Optimal sikkerhet får man hvis man bruker rør i rør systemer sammen med for eksempel tekniske komponenter som automatisk lekkasjestopp og vannmåler. Hvis vannlekkasjen er så stor at den kan fanges opp av en fuktføler kan denne stenge en ventil som sørger for at tilførselen av vann kuttes.
 
Hvis vannlekkasjen er av mindre akutt karakter, men at volumet som lekker over tid er betydelig så vil en vannmåler fange opp forbruket av det ekstra vannet. Hvis man ser at registrert vannforbruk er mye høyere enn faktisk forbruk og man ikke har noen god forklaringsmodell på dette så har man mest sannsynlig en lekkasje. Da bør man kontakte rørlegger for å feilsøke etter lekkasjepunktet.
 
Rør & Varme as er en rørlegger i Oslo som har særlig god kompetanse på rør i rør systemer. Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av privatkunder og bedriftskunder.
 
Kontakt oss gjerne her for mer informasjon om rør i rør i Oslo og Akershus.