Våtrom

Planlegging er viktig.

Befaring og undersøkelse av jobben i god tid før en planlagt oppstart, legger grunnlaget for riktig pris og sluttprodukt. Under befaringen avklares også hva som kreves av søknad etc.

Søknadsplikt.

Avklare om dette er et søknadspliktig tiltak til Plan- og bygningsetaten pga. brannskille som eventuelt brytes i mellom etasjene i forbindelse med slukbytte.

Uavhengig kontroll.

Det er krav til uavhengig kontroll i forbindelse med søknadspliktige våtrom fra 1. januar 2013.

Befaring.

Befaringen ligger til grunn for utarbeidelse av et spesifisert pristilbud slik at alt er inkludert i tilbudet, ingen overraskelser.

Kontrakt.

Kontrakt og fremdriftsplan utarbeides ved bestilling av arbeidet.
Vi som totalleverandør passer på at fremdriftsplan følges og vi har god kontakt med våre samarbeidspartnere innen våtrom gjennom mange år, jobbene følges alltid opp, slik at du som kunde slipper å bekymre deg.

FDV dokumentasjon.

FDV perm (Forvaltning, drift og vedlikehold) overleveres ved overtakelse, vi tar bilder under arbeidet som dokumentasjon på oppbygging av nytt bad som overleveres på en USB minnepenn.