Planlegging er viktig

Befaring og grundig undersøkelse av jobben som skal gjøres i god tid før en planlagt oppstart legger grunnlaget for riktig pris og sluttprodukt. Under befaringen avklares også hva som kreves av søknad etc.

Søknadsplikt

Det må avklares om arbeidet er et søknadspliktig tiltak til Plan- og bygningsetaten pga. brannskille som eventuelt brytes for eksempel mellom etasjer i forbindelse med slukbytte.

Uavhengig kontroll

Det er krav til uavhengig kontroll i forbindelse med søknadspliktige våtrom fra 1. januar 2013. Dette betyr at en uavhengig 3.part kontrollerer gjennomført søknadspliktig arbeid.

Befaring og tilbud

Befaringen ligger til grunn for utarbeidelse av et spesifisert pristilbud slik at alt er inkludert i tilbudet og du ikke får noen overraskelser.

Kontrakt

Kontrakt og fremdriftsplan utarbeides ved bestilling av arbeidet.
Hvis vi er totalleverandør passer vi på at fremdriftsplan følges. Vi har god kontakt med våre samarbeidspartnere innen våtrom gjennom mange år, jobbene følges alltid opp slik at du som kunde skal slippe å bekymre deg.

FDV dokumentasjon.

FDV perm (Forvaltning, drift og vedlikehold) overleveres ved overtakelse, vi tar bilder under arbeidet som dokumentasjon på oppbygging av nytt bad som overleveres på en USB minnepenn.

Ta gjerne kontakt her dersom du har spørsmål om våtrom.