Sanitær

Dette innbefatter alt som har med sanitærutstyr, vann og avløpsrør i din bolig.

Reparasjon av lekkasjer, staking av avløp, bytte av kraner, toaletter og servanter.