Varmtvannsberedere

Varmtvannsbereder i Oslo og Akershus

Bygging og reparasjon av ulike varmeanlegg i bygg er et av våre fokusområder. Vi har derfor
spesialisert oss på reparasjon og rehabilitering av forskjellige varmeanlegg i nybygg og i
rehabilitering av eldre bygg. Varmtvannsberedere er et av områdene innen varmeanlegg vi har
god kompetanse på.
Kort fortalt er en varmtvannsbereder en beholder med vamtvann som lagres helt til vannet trengs å
benyttes. Varmtvannsberedere finnes i vanlige husholdninger, institusjoner og i industrien.
Begrepet varmtvann kan deles inn i lagring av vann opp til 80 grader Celsius og lagring av vann
over 80 grader Celsius. I Norge er det krav i Byggeforskriftene at vannet på tappestedene i
husholdningene ikke skal overstige 55 grader Celsius. Dette som et middel for å unngå
personskade ved skolding.

Montering, utskifting, service og reparasjon av varmtvannsberedere


Vi utfører alt fra montering reparasjon av varmtvannsberedere i både nybygg og eldre bygg. Vi kan
også hjelpe til med innkjøp av ny varmtvannsbereder hvis den gamle berederen trengs å skiftes ut.
I så fall sørger vi for å ta med den gamle varmtvannsberederen slik at du slipper å ordne med
forskriftsmessig transport og destruering.

Vi utfører også service på varmtvannsberedere for våre kunder, og det er ikke nødvendig at
berederen er montert av oss. Vi utfører både service og sørger for riktige reservedeler til den
aktuelle berederen. En ny varmtvannsbereder er ofte et mer driftsøkonomisk og miljøvennlig
alternativ bereder enn å reparere en gammel bereder.

Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av privatpersoner og
bedriftskunder.


Rør og Varme AS
Maridalsveien 305
0872 Oslo

Tlf. 22 02 04 20
Fax. 22 02 04 21