Varmtvannsberedere

Varmtvannsbereder i Oslo og Akershus

Kort fortalt er en varmtvannsbereder en beholder med varmtvann som lagres helt til vannet skal benyttes. Varmtvannsberedere finnes i vanlige husholdninger, institusjoner og i inustrien. Begrepet varmtvann kan deles inn i lagring av vann opp til 80 grader Celsius og lagring av vann over 80 grader Celsius. I Norge er et krav i Byggeforskriftene at vannet på tappestedene i husholdningene ikke skal overstige 55 grader Celsius. Dette som et middel for å unngå personskade ved skolding.
 

Montering, utskifting, service og reparasjon av varmtvannsberedere

Vi utfører alt fra montering reparasjon av varmtvannsberedere i både nybygg og eldre bygg. Vi kan også hjelpe til med innkjøp av ny varmtvannsbereder hvis den gamle berederen må å skiftes ut. I så fall sørger vi for å ta med den gamle varmtvannsberederen slik at du slipper å ordne med forskriftsmessig transport og destruering.
 
Vi utfører også service på varmtvannsberedere for våre kunder, og det er ikke nødvendig at berederen er montert av oss. Vi utfører både service og sørger for riktige reservedeler til den aktuelle berederen. En ny varmtvannsbereder er ofte et mer driftsøkonomisk og miljøvennlig alternativ enn å reparere en gammel bereder.
 
Våre kunder befinner seg i all hovedsak i Oslo og Akershus og består både av privatpersoner og bedriftskunder.
 
Kontakt oss gjerne her for mer informasjon om varmtvannsberedere i Oslo og Akershus.